DNA 2.1.9

Novosti

  • Na namizju sestankov dodaj plus za hitro dodajanje novega sestanka
  • Validiranje vnosa aliasa pri kreiranju skupine pravic
  • Napačnen prikaz statusov v karticah na namizjih
  • Če odhodni email nima polja “to” ali “cc”, naj se v “to” avtomatsko doda pošiljatelja

Hrošči

  • Na sestanku lahko urejam opis pregleda akcij prejšnjih sestankov
  • Delovno mesto in OE na osebi se prikazujeta iz preteklosti
  • Kljub temu, da je tveganje izvor nekaterih akcij, lahko tveganje izbrišem
  • Napaka pri računanju pogojnih pravic
  • Na moji strani akcij pri akciji piše predlagatelj namesto naročnik
  • V info točki zaposlenega vidiš tudi zaupne elemente, čeprav nimaš pravice

 

Ostale verzije

Prikaži vse