DNA 2.1.6

Pregled porabe časa na sestankih

Za boljši pregled nad tem, koliko časa porabimo na sestankih, smo v DNA dodali par novih grafov. Na podlagi sestankov vodenih v DNA lahko tako sedaj vidimo porabo časa v urah po mesecih in razmerje porabe časa glede na vrsto sestanka. S tem dobimo dodaten vpogled v to, kako in kje porabljamo naš čas.


Vse spremembe v tej verziji

Izboljšave

 • Pohitriti odpiranje seznama delovnih mest
 • Možnost vnosa kontrolnega pregleda
 • Pohitriti iskanje po seznamu akcij

Novosti

 • Podpora sinhronizacije iste entitete iz večih virov
 • Predhodni zdravniški pregled se mora upoštevati pri računanju naslednjega datuma za obdobni pregled
 • Zagon kode v terminalu naj se shrani v dnevnik
 • OE vrste podjetje je treba vizualno ločiti od ostalih OE
 • Možnost odkleniti zaklenjen (zaradi prevečkrat napačno vnesenega gesla) uporabniški račun
 • Na vrsti naj bo možno nastaviti, da gre prehod statusa vedno z obveščanjem
 • Na seznamu aktivnih sej bi rad videl nekaj zadnjih requestov uporabnika
 • Email o neuspešno izvedeni obdelavi naj se pošlje največ enkrat na teden
 • Nekateri datumi statusov se morajo pri izvozu v PDF vzeti najstarejši, nekateri najnovejši
 • Vodja projekta naj ima možnost dodajati/odstranjevati člane projektne skupine

Hrošči

 • Kadar zapisnik sestanka izvažam v PDF in imam veliko sliko v opisu/zapisniku se ta slika ne prilagodi širini strani
 • Če na vlogo ali delovno mesto dodajam osebo preko seznama vlog / delovnih mest naj s v seznamu kjer izbiram osebe, ne pojavijo tiste osebe, ki to vlogo / delovno mesto že imajo
 • V polju solastniki lahko izberem vlogo, ki je med opazovalci, vendar potem validacija javi napako
 • Na določenih komponentah se vidita dve ikoni za pripenjanje
 • Če je v bazi veliko sporočil, komentarje odpira zelo dolgo
 • Ko preklopiš mojo stran znotraj istega modula, se na naslednji ne prevedejo nazivi seznamov
 • Pri kreiranju poročila ne morem izbrati interesne skupine.
 • Ne morem dodati novega dokumenta skozi projekt.
 • Če pošlješ komentar interesni skupini, se mail ne skreira
 • Ne morem dodati zunanjega udeleženca
 • Ko pri seznanjenih izberem vlogo, osebe na vlogi ne da med seznanjene.
 • Napaka, ko kreiram več akcij (izberem več nosilcev pri kreiranju)
 • Prvi element v meniju ne upošteva href atributa
 • Na drevesu dokumentov ne prikaže podrejenih dokumentov, če dokument ni zadnje verzije
 • Včasih se uporabniški vmesnik DNA vidi v dveh jezikih – npr. malo angleško malo slovensko

Ostale verzije

Prikaži vse