DNA 2.1.5

Učinkovitejše upravljanje s procesi

Uporabniki DNA se zavedamo pomembnosti procesov in da jih je potrebno stalno izboljševati ter optimizirati. Pogosto se zgodi, da posamezni procesi postanejo preveliki za učinkovit pregled in delo. Od sedaj naprej je delitev obstoječih procesov na podprocese močno olajšana: za vsak podproces naredimo kopijo procesa, nakar v kopiji ohranimo samo opravila tistega podprocesa. S tem prihranimo ogromno časa in se izognemo napakam, saj nam ni potrebno ustvarjati podprocesa od začetka.

Katere akcije zahtevajo našo pozornost

Akcije, ki čakajo na našo odobritev, so sedaj na seznamu prikazane pred akcijami, ki zamujajo (ampak ne čakajo na nas).


Vse spremembe v tej verziji

Izboljšave

 • Pohitritev odpiranja sestankov in modelov

Novosti

 • Rad bi naredil kopijo procesa z vsemi izpolnjenimi podatki
 • Na vrsti dokumenta naj bo možno definirati, da se po tem, ko dokument zapusti pripravo ne da več izvoziti aktivne oblike vsebine ampak samo še PDF-e
 • Na vrsti dokumenta naj bo možno definirati, da se po tem, ko dokument zapusti pripravo ne da več izvoziti aktivne oblike priponk ampak samo še PDF-e
 • Po kreiranju dokumenta z vsebino (priponko), naj se priponka doda kljub temu, da se uporabnik ni nastavil na nobeni vlogi
 • Poročilo – neuporabljena opravila

Hrošči

 • V navigatorju ni razvidno za katere module nimam licence
 • Zobnik se ob spremembi nastavitev ne obarva zeleno
 • Predogled slike se na komentarjih in zahtevah modelov ne odpre
 • Ob izvozu sestanka izvožen dokument ni oblikovan pravilno – ne vsebuje dodatnih stilov
 • Dvoklik na oceno tveganja ne deluje v IE
 • Izpis kje si lastnik se razlikuje med prikazom na moji strani dokumentov in skozi iskalnik dokumentov.
 • Oranžna barva mora imeti večjo prioriteto kot rdeča
 • Ko na vrsti dokumenta spremeniš intervale obveščanja, se v niz zapiše tekst namesto številčne vrednosti

Ostale verzije

Prikaži vse