DNA 2.1.4

Obvestila o akcijah, ki zahtevajo našo pozornost

DNA lahko periodično pošlje email s seznamom naših akcij, ki jim je že pretekel rok. Od verzije 2.1.4 dalje je ta seznam prikazan na pregleden način, saj so akcije grupirane glede na našo vlogo.


Vse spremembe v tej verziji

Izboljšave

 • Akcije v emailu o pretečenih akcijah naj bodo grupirane po vlogah
 • V poročilu Pravice uporabnikov naj se vidi tudi izvor pravice, ter ali je prisotna le v admin načinu

Novosti

 • Napaka ob prenosu datotek naj bo lepo prikazana
 • Gumb Izvozi napotnico naj se vidi le takrat, ko ga lahko kliknemo

Hrošči

 • Umaknjeni dokumenti naj se v seznamih ne vidijo, če ni odkljukano prikaži umaknjene
 • Napaka ob izvozu napotnice na terminu, kjer imajo vsi prijavljeni že zaključen status, nima css stilov
 • Diagrama poteka procesa se ne da izvoziti v PDF ali Word
 • Pri objavi nove verzije se prejšnja objavljena verzija ne umakne
 • Če imata 2 vrsti dokumenta enako kratko oznako, zamenjava vrste dokumenta ne deluje
 • Izvoz dokumenta ne deluje zaradi manjkajoče knjižnice
 • Ob dodajanju zunanjih referenc na opravila se ohranijo samo zadnje dodane reference
 • Na zaposlenih so izginile pravice za pregledovanje bližnjic in map

Ostale verzije

Prikaži vse