DNA 2.1.3

Vse spremembe v tej verziji

Novosti

 • Pri dodajanju povezav naj se prikaže le 1 verzija dokumenta
 • Ob vnosu osebe naj se izpiše opozorilo, če že obstaja oseba s takšnim imenom in priimkom
 • Izvoz sestanka v PDF naj pri akcijah izpiše tudi opise akcij, kot na GUIju
 • Na skupine pravic dodaj zgodovino
 • V seznamih naj se kaže verzija dokumenta odvisno od vloge osebe
 • Dodati pravice za pregledovanje le objavljenih dokumentov določene stopnje zaupnosti
 • Dopolniti namizja, da se jih da prevesti
 • Na glavno mojo stran dodaj kartico Dokumenti, ki jih moram poznati za svoje delo

Hrošči

 • Pri iskanju po mapah dokumentov pride do napake
 • Označenemu podprocesu je bilo spremenjeno ime, a se to ne odraža v procesu.
 • Na moji strani ne morem odpeti dokumenta
 • Če v iskalniku (ali kje drugje) kliknem na v2 dokumenta, želim, da se odpre v2, čeprav je v pripravi
 • PNGji s prozornim ozadjem so prikazani s črnim ozadjem
 • Izbris večih dokumentov naenkrat ne deluje, deluje pa brisanje posameznih datotek
 • Povezave ne morem odstraniti, pri urejanju se podvajajo
 • Če nimam pravice pregledovanja šifranta vrst sestankov ne morem kreirati novega sestanka
 • Če pobrišem zadnje opravljanje nekega znanja in ga vnesem nazaj, DNA upošteva predzadnjega

Ostale verzije

Prikaži vse