DNA 2.1.14

Novosti

  • Polje org. enote pri izvozu v PDF naj bo možno izpisati tudi brez kratkih oznak
  • Pri generiranju potrdila o izobraževanju brez znanja (prosti vnos), naj se v polje dna.skill zapiše naziv potrdila

Hrošči

  • Če želiš uvoziti proces ti javi napako: si.nets.api.exceptions.RuleException: ERR.00100: ID must be present. field name: DOCorgUnitIds
  • Na seznamu tveganj pride do napake, če uporabnik nima pravice videti šifranta resnosti tveganj
  • Ne morem naložiti PowerPoint prezentacije v DNA

Ostale verzije

Prikaži vse