DNA 2.1.13

Novosti

  • Podedovanih znanj iz delovnih mest/vlog naj ne bo možno odstraniti
  • Možnost večkratnega uvoza istih procesov

Hrošči

  • Če organizacijska enota nima nobene nadrejene organizacijske enote tipa podjetje, pravica pregledovanje znotraj podjetja ne deluje

Ostale verzije

Prikaži vse