Živeti s procesi

Čeprav morda ne razmišljamo pogosto o tem, so prav vse aktivnosti, ki jih izvajamo, procesi. Razlika med odličnimi organizacijami in ostalimi je, da se odlični tega zavedajo in te procese optimizirajo ter standardizirajo.

Celovita slika procesov

DNA omogoča izdelavo celovite slike procesov v organizaciji v povezavi s ključnimi informacijami (interesne skupine pomembne za organizacijo (deležniki), trendi v panogi, zakonodajo itd.). Na nivoju procesa so vidne povezave z ostalimi procesi (izhodi in vhodi) in kazalniki procesa (KPI). Znotraj koraka procesa (opravilo) pa so vidne pomembne podrobnosti opravila: od izvajalcev, IT podpore, navodil in povezav, tveganj, koristnih predlogov za izboljšavo procesa...

DNA omogoča vizualno predstavo, kako predlagane spremembe vplivajo na celotno arhitekturo ali na posamezen proces. Niste strokovnjaki procesnega pristopa? Nič hudega, mi smo in z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Močno orodje, enostavna uporaba

Ne glede na naša znanja, je pomoč pri risanju procesov vedno dobrodošla. DNA omogoča hiter izris diagramov poteka, ki so shranjeni direktno v DNA repozitorij procesov in opravil. Vse, kar nam ostane je, da v naslednjem koraku vsa opravila povežemo z organizacijsko strukturo, izvajalci, zapisi, ostalimi dokumenti, spletom itd.

Vsi diagrami narejeni z DNA so skladni s svetovnim standardom BPMN 2.0.

Celoten in temeljit pregled nad procesi

Opravila v procesu so povezana z organizacijsko strukturo organizacije in navzven, z izvajalci v procesu (delovna mesta, vloge, zunanji), zapisi (ročni, IT, zvočni), z referenčnimi dokumenti ter spletom. Poleg tega so z opravili povezana tudi tveganja, KPI-ji in koristni predlogi za izboljšave procesa oziroma opravila.

Vse to omogoča poljubne vpoglede v istem diagramu poteka procesa kot npr.

  • v katerih korakih procesa dela moja OE
  • kje sem v proces vključen kot izvajalec
  • kateri koraki procesa imajo tveganja
  • kateri koraki procesa imajo vključeno kontrolo
  • kje so predlagane izboljšave

Procese lahko vizualiziramo pred in po izboljšavi, lahko pa tudi vidimo kako se v procesu odrazijo predvidene reorganizacije.

Kdo vse z DNA obvladuje svoje procese?

View all projects

Želite izvedeti  in videti še več o tem, kako lahko z DNA učinkoviteje obladujete in zmanjšujete tveganja?

 

Dogovorite se za osebno predstavitev. Z veseljem se vam bomo posvetili in vam predstavili DNA s poudarkom na dodani vrednosti vaši organizaciji. Pišite nam na resitve@nets.si.