Svetovanje

Resnično poslušamo naše stranke ter razumemo njihove probleme in izzive na področju procesov (dokumentiranje, optimiranje, inoviranje, spremljanje njihove uspešnosti, obvladovanja tveganj). Izvajamo uvajanja samoocene po EFQM ter uvajanja standardov ISO 9001 in ISO 14001. Svetovanje uspešno kombiniramo z IT podporo DNA, katero odlikuje učinkovitost in prijaznost za uporabo.

Strankam pomagamo na poti do njihovega uspeha. Naš cilj je vedno dodana vrednost za stranko. Pri svetovanju imamo 30 letne izkušnje in za nami so številni uspešni projekti tako doma kot v tujini.

Pri uvajanju procesnega pristopa imamo dolgoletne izkušnje doma in v tujini.

Procesni pristop

Pri uvajanju procesnega pristopa imamo dolgoletne izkušnje doma in v tujini.

Procesni pristop omogoča preseganja oddelčne organiziranosti, boljšo komunikacijo, racionalizacije, pogled preko meja podjetja ter omogoča vrsto izboljšav.

Pri procesnem pristopu vam je v podporo naša aplikacija DNA, kjer vaše procese rišete in dokumentirate, jih spreminjate ter učinkovito povezujete z ostalo dokumentacijo, zaposlenimi in tudi zunanjimi udeleženci v procesih. Omogoča sledljivost sprememb.

Za dokumentiranje procesov imamo razvito metodologijo MDP, ki je skladna tudi z BPMN 2.0. Prednost metodologije je, da je lahko razumljiva in prijazna za uporabnike.

Celovito dokumentirani procesi pomenijo:

  • Jasna slika arhitekture procesov in povezave med njimi
  • Potek posameznega procesa in uporabnikom prijazno popisani posamezni koraki procesa. Uporabnik s premikom na korak vidi vse kar je zanj pomembno, vključno z navodili, tveganji, kazalniki,...
  • Možnost vpogleda na procese skozi poljuben filter (koraki procesa pomembni za okolje, koraki v procesu, ki jih izvaja izbrana funkcija, organizacijska enota,...)

Model odličnosti EFQM

mag. Uroš Gunčar je evropski ocenjevalec za EFQM in vodilni ocenjevalec za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO).

Podjetje NETS je Certificirana organizacija za usposabljanja EFQM (CTO) in Certificirana organizacija za svetovanje EFQM (CAO).

mag. Uroš Gunčar je nosilec licenc za model EFQM:

  • EFQM izvajanje usposabljanj za ocenjevalce
  • EFQM izvajanje usposabljanj za samoocenjevanje

Ocenjeval je številna podjetja v Evropi, Aziji in na Bližnjem vzhodu. Kot vodilni ocenjevalec za PRSPO in v okviru pilotnih projektov uvajanja EFQM v Sloveniji je vodil ocenjevanje preko 30 organizacij v Sloveniji.

Nosilci licenc so tudi:

  • Barbara Gunčar
  • Janez Gunčar
  • Aleksander Ključevšek

NETS je organizacija certificirana pri EFQM  za izvajanje:

Ne glede na to, kje ste na poti k poslovni odličnosti, vam bomo pomagali, da bodo vaši napori usmerjeni k visoki dodani vrednosti. Ob tem vam bomo nudili pomoč s kombinacijo različnih metod svetovanja in usposabljanja, prilagojenih vašim potrebam. Pomagamo vam lahko tudi pri uvedbi samoocene po EFQM, pri pripravi vloge za evropsko nagrado ali PRSPO. Pomagali vam bomo priti do jasnega pregleda ter pri nadgradnji pristopov in kazalnikov v podporo poslovni odličnosti vaše organizacije. Imamo številne izkušnje pri uporabi modela tako v privatnem kot javnem sektorju.

ISO standardi

Uvedba ISO standardov v podporo delovanju organizacije.

Pomagamo pri vzpostavitvi sistema poslovanja skladnega z izbranim ISO standardom (9001, 14001,…). Ob tem smo usmerjeni predvsem v poslovanje z manj dokumentacije in podvajanja, kar je pogosto težava v sistemih ISO. Mnoga podjetja so prenehala z uporabo ISO standarda zaradi velike količine administracije, zaradi dragih zunanjih presoj in zaradi premalo dodane vrednosti, ki jo z vpeljavo standardov dobijo. Mi ponujamo pristop s podporo naše aplikacije DNA, kjer učinkovito vzpostavite sistem skladen z izbranim standardom. Naša prednost je, da se boste z našo podporo osredotočili na doseganje poslovnih ciljev in ne na sistem sam, ki marsikje celo ovira delo. Standarde boste uporabili v svojo korist, namesto, da se jim prilagajate.

Posebno pozornost posvečamo procesom, obvladovanju tveganj (okoljska, finančna, procesna, zakonodajna,…) in KPI-jem (kazalniki za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti procesov).

Obenem standarde nadgradimo z elementi modela EFQM. Vpeljevanje RADAR-ja in način presoje, kjer so v ospredju prednosti organizacije in dobre prakse, ne zgolj odkrivanje napak.

Poslovni model – vrednostna inovacija

Pomoč pri vzpostavitvi poslovnega modela z vrednostno inovacijo.

Inovacija poslovnega modela je usklajena z uporabnostjo, ceno in stroški. Vsako podjetje lahko izdela svoj poslovni model, ki vključuje tehnologijo, storitve, proizvode, kadre, procese,… tako, da se loči od konkurence, kar lahko naredi poslovanje dolgoročno uspešno.