Živimo s procesi

Smo podjetje za poslovno svetovanje in usposabljanje na področjih poslovnega svetovanja, IT podpore poslovnim procesom in kreativnega reševanja problemov ter inoviranja. V sodelovanju s partnerji lahko področje delovanja poglobimo in učinkovito podpremo tudi večje projekte.

Razvijamo učinkovite rešitve za poslovanje organizacij ob upoštevanju naravnih zakonitosti s poudarkom na razumevanju stranke in ustvarjanju dodane vrednosti zanjo.
Razumeti pomeni izhajati iz njenega stanja in prilagoditi uporabo metod stranki ter iskati sinergijo med različnimi interesnimi skupinami, ki so pomembne zanjo. Dodana vrednost pa, da se osredotočamo na pomembne stvari, kar se pokaže v strankinih boljših poslovnih rezultatih.
Večina našega dela je v obliki projektov, ki jih načrtujemo v sodelovanju s strankami, tako na področju svetovanja kot uvajanja DNA. Izvajamo tudi samostojna usposabljanja, seminarje in delavnice.

V našem podjetju smo zavezani k varovanju okolja in zmanjševanja negativnih vplivov našega poslovanja na okolje. Spoštujemo okoljevarstveno zakonodajo, spremljamo vplive naše dejavnosti na okolje, zaposlene osveščamo o naši okoljski politiki. Spodbujamo uporabo trajnostnih virov in trajnostno mobilnost med zaposlenimi, partnerji in našim strankami.

Naša vizija

Postati podjetje z najmočnejšo IT podporo poslovnim procesom v Sloveniji in biti priznani v Evropi ter širše. Slediti motu »Živeti s procesi« in biti znani po učinkovitih rešitvah, ki delujejo v praksi.

Naše ključne vrednote

Znanje

Stalno vlaganje v inovativno znanje in lasten razvoj.

Zaupanje

Delo opravimo strokovno, pošteno in pravočasno.

Vztrajnost

Uspeh je tek na dolge proge, ob uspešnem premagovanju ovir.

Sodelovanje in medsebojno spoštovanje

Med zaposlenimi, s strankami in s partnerji.

2023

Praznovali smo 30. obletnico ustanovitve podjetja.

Izdali smo DNA 3.

2022

Pridobili smo certifikat ISO 27001 in ISO 14001.

V sklopu nagrade Feniks smo prejeli priznanje za posebej kakovosten projekt.

2021

Pridobili smo certifikat ISO 9001.

V sodelovanju z IMPOL d.o.o. smo se s primerom dobre prakse presoje na daljavo predstavili na EXPO 2020 v Dubaju.

2020

Razvoj načina samoocene po treh stopnjah NETS EXCELLENCE.

2019

V okviru projekta Connect SME Plus smo skupaj s partnerji pomagali 60 perifernim malim in srednje velikim podjetjem (MSP) okrepiti čezmejno in globalno poslovno povezljivost. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju poslovne odličnosti, kakovosti, optimizacije poslovanja in IT orodij, smo MSP-je usposabljali na področju kakovosti, inovativnosti in odličnosti.
Razvili smo nova modula v DNA: Odličnost in Vprašalniki.

2018

Na uvedbo GDPR smo pripravili 46 komunalnih podjetij. Razvili smo modul GDPR v DNA namenjen pokrivanju zahtev Uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679), predvsem v obvladovanju seznama zbirk/obdelav osebnih podatkov, ki jih hranimo in/ali obdelujemo o posameznikih. Skupaj z modulom Tveganja pokriva zahtevo za oceno varstva osebnih podatkov. Preselili smo se v nove prostore.

2016

Izid DNA 2 s številnimi novostmi in izboljšavami.

2014

Na začetku leta imamo 20 delujočih namestitev DNA. 20-letnica podjetja NETS.

2013

Izid nove verzij DNA z novimi moduli in funkcionalnostmi (knjižnica, tveganja, modeli, CRM, poročila, predlogi, …) ter številnimi izboljšavami (procesi so postali »živi«, naravna povezanost med sestavnimi elementi, še ojačana z veliko samodejnosti).

2011

Pomembno leto v razvoju IT podpore procesnemu pristopu, ISO standardom in modelu EFQM – razvili povsem novo spletno aplikacijo DNA – plod znanja zaposlenih v NETS.

2010

Od leta 2010 je mag. Uroš Gunčar nosilec dveh licenc za seminarje v okviru EFQM. Nič več »one man band« z mnogimi povezavami navzven. Leta 2010 zaposlitev prvega programerja. Do leta 2013 še štirje zaposleni: najprej Janez Gunčar in Gašper Bregar ter nekaj kasneje Barbara Gunčar in Uroš Vonta.

2008

Leta 2008 smo pridobili licenco za trenerja za sistem Simplexity (kreativno reševanje problemov).

2005

Leta 2005 je mag. Uroš Gunčar postal evropski ocenjevalec. Do danes izvedenih 8 mednarodnih ocenjevanj (Euskalit, EST, Dubai Port World, Ril Hazira, Slovaško Finančno ministrstvo, …).

1999

Leta 1999 smo skupaj s TRIS-a razvili aplikacijo TrinetQ – podpora obvladovanju procesov in dokumentacije v podjetju (delovala je v Lotus Notes okolju). Nadaljevanje je bila spletna aplikacija BiArt razvita v sodelovanju z ERANOV-o.

1998

Pomemben mejnik predstavlja leto 1998, ko je Slovenija pričela s Priznanjem Republike Slovenije za poslovno odličnost PRSPO in smo razširili ponudbo storitev na področje modela odličnosti EFQM. Mag. Uroš Gunčar je od samega začetka vodilni ocenjevalec za model odličnosti. Do danes je izvedel preko 20 ocenjevanj (Hermes Softlab, ETI Izlake, Mercator, Elektro Gorenjska, Europlakat, ...) in pomagal vrsti znanih podjetij v Sloveniji pri samooceni po modelu EFQM.

1994

Delujemo že od ustanovitve podjetja, leta 1994. Začetna storitev je bila predvsem svetovanje na področju ISO 9000 serije standardov (doma in v tujini) ter coaching (tujina). V naslednjih 10 letih je osrednjo vlogo dobil procesni pristop (6 stebrov procesnega pristopa). Izvedena vrsta pomembnih domačih in mednarodnih projektov. Stranke NKBM, Kemofarmacija, Intereuropa, IKEA, FCI, AREVA, …
JanezG

Janez Gunčar

direktor, svetovalec
BarbaraGuncar

Barbara Gunčar

ustanoviteljica in solastnica
UrosGuncar

mag. Uroš Gunčar

ustanovitelj in solastnik
UrosVonta

Uroš Vonta

razvojni inženir
Aleksander

Aleksander Ključevšek

razvojni inženir

Armin Ganić

razvojni inženir
AnitaVonta

Anita Vonta

strokovna sodelavka

Osebna izkaznica

Polni naziv podjetja:
NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšani naziv:
NETS, d.o.o., Kranj
Naslov (sedež):
Mlaška cesta 105, Kranj
Naslov (pisarne):
Ljubljanska cesta 24a (vhod G), Kranj
Elektronski naslov:
resitve@nets.si, podpora@nets.si, seminarji@nets.si
Zastopanje podjetja:
Janez Gunčar, direktor
Leto ustanovitve:
1993
Matična številka:
5665647
Davčna številka:
SI36446505
Registracija:
10463700
Osnovni kapital:
8.763,00 EUR
Transakcijski račun:
SI56 0430 2000 0316 883