Ne bojte se tveganj - pričakujte in obvladujte jih!

Tveganja so sestavni del življenja, tako za posameznika kot za podjetja. Nemogoče se jim je popolnoma izogniti, lahko pa se nanje pripravite in jih uspešno obvladate.

Sistematično in prilagodljivo ocenjevanje tveganj

Vsaka organizacija in vsak poslovni proces se srečuje z različnimi tveganji. V aplikaciji DNA lahko na enostaven način kategorizirate tveganja na način, ki je edinstven vašemu trgu in načinu dela.

DNA omogoča pregled nad pomembnimi tveganji s katerimi se organizacija srečuje in ima vgrajeno metodologijo za ocenjevanje tveganj. Organizacija lahko po svojih potrebah dodaja ali spreminja lestvice za ocenjevanje vpliva in verjetnosti tveganj.

Obvladovanje tveganj skladno z zahtevami ISO standardov

DNA omogoča obvladovanje tveganj, ki je skladno z zahtevami vrste ISO serije standardov (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001). ISO standardi zahtevajo, da organizacija prepozna in opredeli pomembna tveganja ter priložnosti z namenom zmanjšanja negativnih posledic tveganj. Za izbrana tveganja in priložnosti mora organizacija planirati akcije za njihovo obvladovanje - opravilo, ki z uporabo DNA postane dosti bolj enostavno.

Zmanjševanje tveganj

V DNA so tveganja povezana s procesi - vsak proces ima dokumentirana možna tveganja, kako resna so, kdaj in s kakšno verjetnostjo se lahko pojavijo, ter kako jih nasloviti. Tako vsi zaposleni v vsakem trenutku vedo kako ukrepati v primeru neplačila stranke, izgube trga, dejanja konkurenta...

Tveganja so v DNA povezana tudi s sistemom koristnih predlogov in ukrepanjem. Vse z namenom obvladovanja in zmanjševanja tveganj.

Kdo vse z DNA ocenjuje in obvladuje tveganja?

View all projects

Želite izvedeti  in videti še več o tem, kako lahko z DNA učinkoviteje obladujete in zmanjšujete tveganja?

 

Dogovorite se za osebno predstavitev. Z veseljem se vam bomo posvetili in vam predstavili DNA s poudarkom na dodani vrednosti vaši organizaciji. Pišite nam na resitve@nets.si.