DNA – opis

Programski paket DNA je namenjen informacijski podpori za vodenje. Zamišljen je kot centralna vstopna točka v podjetju, ki povezuje znanje, organiziranost podjetja ter operativno vodenje. Možno je dodati povezave na obstoječe aplikacije podjetja, s čemer lahko postane centralna vstopna točka za vsakega zaposlenega.

Aplikacija DNA omogoča, da po predlagani organizacijski shemi vodite vse aktivnosti, sestanke, dokumente ter s tem delovanje vsakega posameznika (koliko dela, kaj dela glede na njegove pristojnosti).

Z aplikacijo DNA omogočamo sledljivost navadni linijski organiziranosti, delo po oddelkih ali projektih. Iz tega se lahko nastavi enostaven pregled vseh dokumentov potrebnih za poslovnik, presoje po standardih kakovosti (glede na to katerim standardom podjetje sledi) in s tem delo naredi transparentno.

Vse je povezano s procesi, ki so danes ključni, da se vidi kje so v podjetju ozka grla, kje podvajanje. Podjetja, ki so podprta na ta način imajo najboljše izkoristke svojega človeškega, časovnega potenciala in potenciala vseh sredstev, za katere je potrebno zagotoviti vire npr. denarna sredstva. Najboljša podjetja v svetu se poslužujejo teh orodij.

Podjetje si nastavi svojo organizacijsko shemo, zaposlene lahko uvozi ali jih dnevno sinhronizira s podatkovno bazo, jim dodeli pravice in dolžnosti uporabe, mi pa uporabnike usposobimo za uporabo aplikacije DNA (usposabljanje je enostavno). Vodja, ki spremlja svoje zaposlene preko naše aplikacije bo v trenutku seznanjen z vsemi aktivnostmi, ki so odprte po posamezniku, kdo je močno obremenjen, kdo premalo in lahko naredi hitre spremembe, če bo ocenil, da je to potrebno (npr. sprememba delovnega mesta ipd.).

Za čim boljši nadzor in vodenje operativnega dela v podjetju je v programsko rešitev dodano vodenje različnih vrst akcij in vodenje sestankov.

Za projektno vodenje smo dodatno še posebej za vaše potrebe nadgradili:

 • Izdelovanje dokumentov, ki vsebujejo 1000 in več strani;
 • Pri dolgih dokumentih, kjer je več avtorjev, in je vsak zadolžen za svoje poglavje (svoj del dokumenta) je pregledno prikazana zadolženost posameznika;
 • V času izdelave dokumenta je možno zagotoviti delovni tok nad posameznimi poglavji – pri izdelavi poglavja lahko sodeluje več oseb, poglavje je lahko v pripravi, v pregledovanju, v potrjevanju, zaključeno, …;
 • Za vsako poglavje (točko, morda celo vezano na tekst v poglavju) je možnost komentarjev; tudi pri komentarju so možna določena stanja kot so podan, upoštevan, zavrnjen, …;
 • Tekst urejamo  s HTML urejevalnikom (kakršni so v DNA  kot prednost), slike pa lahko na takšen dokument pripnemo in jih vrinemo v tekst na poljubno mesto;
 • Dokument in posamezne točke je možno verzionirati, pri tem je možno upoštevati medverzije (npr. 1.1, 1.2.3, …) in prikaz razlik med posameznimi verzijami;
 • Dokument je možno v posameznem trenutku natisniti ali izvoziti v PDF obliko.

Za nadzor nad delom je znotraj programskega paketa omogočeno izdelovanje različnih poročil, s katerimi je omogočeno spremljanje različnih trendov (uvoz kazalcev iz različnih aplikacij), postavitev in spremljanje kontrolnih točk. Podatki, ki so vključeni v poročila se lahko nahajajo tudi v vašem BI sistemu.

Vsi ti moduli so med seboj polno integrirani in omogočajo različne preglede in povezovanja.

Aplikacija DNA je grajena modularno, kar pomeni da je možno za potrebe stranke, katero od standardnih funkcionalnosti prilagoditi in izvesti integracijo z obstoječimi sistemi.

Novosti, ki smo jih naredili:

 • Obvladovanje tveganj – s tem, da lahko tveganja tudi vežemo / jih prepoznamo na opravilih na procesih;
 • Zbiranje in obravnava predlogov zaposlenih;
 • Modeli – seznam vseh zahtev standardov, zakonodaje – to ves čas dopolnjujemo;
 • Knjižnica – vodenje knjižnice podjetja;
 • Ter še mnogo drugih za uporabnike prijaznejših novosti.

Prednost naše aplikacije je vzporedno svetovanje, kjer vam posamezne faze omogočimo poenostaviti, če pa so vaše zahteve drugačne pa smo pripravljeni prilagoditi aplikacijo.