Reference

Nastala je iz treh multinacionalk na področju jedrske energije. Kot mednarodna svetovalna ekipa smo za Arevo tri leta in pol izvajali poseben program z osnovnim namenom sprejemati drugačnost in povečati sinergijo različnih delov organizacije.

9

milijard eurov znašajo prihodki tega francoskega giganta

Svetovanje za dobavitelje IKEA skupaj z IOD (Belgija) v Sloveniji, Hrvaški in Bosni. Izvedene številne izboljšave v procesih in na področju planiranja. Z IKEA sodelujemo že več kot 10 let.

150

milijonov švedskih mesnih kroglic na leto prodajo v IKEA centrih po celem svetu

Uvajanje ISO 9001 standardov. Osnova so bili izbrani kazalniki uspešnosti in stalne izboljšave. V drugem delu projekta je bila rdeča nit visoka motivacija zaposlenih in tekmovanje med bančnimi enotami. 10 let kasneje skupaj z Hermes Softlabom izveden tudi projekt dokumentiranja poslovnih procesov za celotno banko.

2.

največja banka v Sloveniji

Uvajanje ISO 9001 standarda. Dokumentiranje procesov in stalno izboljševanje. Rezultat izredno zmanjšanje števila reklamacij. Izboljšali tudi komunikacijo med zaposlenimi. Za Kemofarmacijo izvedli tudi tri celovite raziskave zadovoljstva strank - opazni občutni pozitivni trendi pri zadovoljstvu strank Kemofarmacije.

Vodilna

slovenska veletrgovina za oskrbo zadravstva

Skupaj z ITEO uvajanje ISO 9001 standardov za področje špedicije, transporta in servisa. Dokumentirali procese, nadgradili ključne kazalnike za procese (poudarek na nefinančnih) in izvedli številne izboljšave. Rezultat takrat močno pozitivni trendi pri spremljanih kazalnikih in poslovnem uspehu.

17

povezanih družb v 10 državah sveta znotraj Koncerna Intereuropa

Uvajanje modela EFQM v okviru projekta Uvajanje poslovne odličnosti v Slovenska podjetja podprtega s strani JAPTI. Model smo uvajali tako, da je bil poudarek na temah pomembnih za poslovanje Bimexa in tempo prilagojen njihovim potrebam. Vodstvo Bimexa zelo pozitivno ocenilo pridobitve.

Kriza

je mimo za Bimex, uspeh, ko model odličnosti EFQM uporabljaš v korist podjetja

Primer usposabljanja za EFQM v smeri nadgradnje vloge za PRSPO. Značilnost velika zavzetost zaposlenih v UE in njihova sposobnost dojemanja koristi modela odličnosti. Na PRSPO so bili finalisti.

63.500

Prebivalcev živi v tej upravni enoti

Primer hitre a učinkovite priprave vloge za PRSPO po novem pristopu 2005+. Predhodno izvedeno usposabljanje za ocenjevalce za PRSPO. Skozi pripravo vloge izvedena samoocena Primorske univerze po modelu EFQM.

5103

študentov v študijskem letu 2016/2017

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Skupino Triglav poleg obvladujoče družbe, Zavarovalnice Triglav, d.d., s sedežem v Ljubljani sestavlja 38 odvisnih družb in 6 pridruženih družb v Sloveniji in tujini.

5040

zaposlenih v Skupini Triglav

Vodilni proizvajalec konektorjev za različne trge: avtomobili, komunikacije, industrija, medicina, ... Kot del skupine mednarodne svetovalne ekipe UR University je Uroš Gunčar sodeloval na večletnem projektu z osnovnim namenom izvleči podjetje iz izgube v dobičkonosno. Delo z več nivoji vodenja (coaching) in projekti stalnih izboljšav v procesih. Naročnik ocenil projekt kot zelo uspešen.

14.000

zaposlenih v 30 državah sveta

Uvajanje procesnega pristopa (poudarek na dokumentiranju, spremljanju uspešnosti in stalnemu izboljševanju ter prenosu dobre prakse med enotami) je rezultiralo v velikem dvigu zasedenosti v Krkinih zdraviliščih. Značilnost projekta je bila velika motiviranost zaposlenih. Uspešna vzpostavitev ISO 9001, visoka motivacija in povečano zadovoljstvo gostov.

Najbolj zasedena

zdravilišča v Sloveniji

Ocenjevanja po modelu odličnosti EFQM. Izkušnje ocenjevanja svetovnih podjetij in spoznavanje odličnih pristopov za področja načrtovanja, motiviranja zaposlenih, partnerstev, procesni pristop. Ocenjevali organizacije kot so RIL Hazira (Indija), Dubai Port World (Združeni Arabski Emirati), EST (Grčija), Euskalit (Španija), Ministrstvo za finance (Slovaška), SAPCO (Iran) in druge.

30.000

in več organizacij v Evropi uporablja model EFQM

Zaupajo nam tudi:

Velika podjetja

A banka
AMZS
Deželna banka Slovenije
Energetika Ljubljana
Grand hotel Toplice Bled
Hermes Softlab
HIT Nova Gorica
Intereuropa
Jadroplov Split
JP Voka Snaga
Kapitalska družba
KD group
Krka
Kovinotehna
LEK
Mlekarna Celeia
Petrol
Radenska,
Telekom Slovenije
SKB
TOMOS Koper
Trgoavto
Zdravilišče Laško

Javne organizacije

Energetika Celje
Javna agencija za civilno letalstvo RS
JKP Žalec
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Komunala Idrija
Komunala Kranj
Komunala Tržič
Ministrstvo RS za obrambo
Ministrstvo za zdravje
Nacionalni inštitut za biologijo
Pogrebno podjetje Maribor
Porodnišnica Ljubljana
Pošta Slovenije
Snaga Ljubljana
Zdravstveni inšektorat Republike Slovenije
ZZV Koper
ZZV Maribor
ZZV Nova Gorica

Srednja in mala podjetja

ACC
Adriatehnika
ALCU
Agora
ALBA Celje
Atrij Celje
Banka Slovenije
Brce
CAT Logistic
CCE inženiring Digisar
Delikomat
Drogerija Ljubljana
Energija plus
ESOTECH Velenje
Farmadent
GBPD
GIMPEX
HIB
Hotel Krka
Hotel Ribno
Interagent Koper
Interexport
ITAS-CAS
Javni holding ljubljana
Kancijan
Kemomed
KOMPAS
Kompas X-net
KOVA Celje
Kovinoplastika Piskar
Livarna Nova Gorica
MACOT Ljubljana
Melamin Kočevje
Menina
Metalprim
Minerva Žalec
NK Triglav Kranj
Nomea
NT logistika
PGP Tržič
PLP
Pokojninska družba A
Polident Voljča Draga
Precisium
Salus
Sanolabor
SCONTO
SIMT Grosuplje
Sipro Žalec
Slovenica Življenje
Stanovanjsko podjetje Ljubljana
Svilanit Kamnik
Tinex
TLS (Camloh Laško)
Varnost Koper
Varnost Vič
VISIT
Weber
Zdravilišča Radenci