Pametni vodovod MB

MB-vodovod-logotipi-1-1024x329

Financira Evropska unija – NextGeneration EU

Naziv projekta:               Pametni vodovod MB

Cilj:                                    Razvoj napredne oblačne rešitve z vzpostavitvijo daljinskega zbiranja in osveževanja podatkov skozi uporabo NB-IoT, LTE ter 5G omrežja

Trajanje:                          1. 1. 2023 – 31. 12.2024

Konzorcijski partner:     NETS d.o.o.

Finančni načrt:                579.442,57 € (sofinancirano 283.405,32 €)

Mariborski vodovod:     321.301,05 € (sofinancirano 128.520,42 €)

NETS:                                258.141,52 € (sofinancirano 154.884,90 €)

NETS d.o.o. je s 1. januarjem 2023 pričel z izvedbo RRI projekta »Pametni vodovod MB«, na katerega se je, v okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO«, v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost,  prijavil skupaj s konzorcijskim partnerjem Mariborski vodovod.

Cilj projekta je razvoj napredne oblačne rešitve z vzpostavitvijo daljinskega zbiranja in osveževanja podatkov skozi uporabo NB-IoT, LTE ter 5G omrežja.  V okviru projekta bo predvidoma nabavljeno:

  • 20 solarnih koncentratorjev, kot nadgradnja obstoječih vodomerov;
  • 100 vodomerov s tehnologijo prenosa NB-IoT.

Z uporabo in preizkušanjem različnih tehnologij prenosa podatkov bo na pilotnem območju omogočeno dnevno oz. urno spremljanje porabe vode in nato vključevanje celotnega pilotnega območja v sistem nadzora vodovodnega omrežja. Pravnim in fizičnim osebam na pilotnem območju bo konzorcijski partner omogočil vpogled v dnevno oz. urno porabo vode. Predvidoma bodo doseženi naslednji pozitivni vplivi:

  • hitrejše ukrepanje ob nepredvidenih dogodkih in nepooblaščeno rabo vode;
  • zmanjševanje vodnih izgub in s tem tudi zmanjševanje porabe energije;
  • prihranek na gorivu zaradi nepotrebne vožnje po celotnem omrežju za odčitavanje porabe vode;
  • ščitenje vodnih virov iz naslova zmanjševanja vodnih izgub.

Za Mariborski vodovod, ki upravlja s kar 1.685 kilometrov dolgim vodooskrbnim omrežjem, so nenehna vlaganja, dobro načrtovanje in spremljanje tehnoloških novosti ključna za zagotavljanje kakovostne, zanesljive in učinkovite oskrbe s pitno vodo.