DAN NETS 2019

30. maj 2019

Rikli Balance hotel, Bled

Na 6. srečanju Dan NETS, ki bo 30. maja v Rikli Balance hotelu na Bledu, vam bomo predstavili kako lahko s pomočjo naših rešitev postanete in ostanete uspešni.

Dnevni red:

  8:30 -   9:00 Tiskovna konferenca
  9:00 -   9:15 Sprejem in registracija za B2B srečanje
  9:15 - 10:45 B2B srečanje Connect SME Plus
10:45 - 11:00 Odmor

10:30 - 11:00 Sprejem in registracija za program NETS
11:00 - 12:30 Program NETS:

  • Varnost za internacionalizacijo - Gašper Bregar
  • DNA in digitalizacija v podjetju - Uroš Gunčar
  • Primer uporabe DNA v Javni agenciji za civilno letalstvo - Matej Dolinar
  • Samoocena po EFQM v DNA -  Uroš Gunčar
  • Novosti DNA - Janez Gunčar

12:30 - 12:45 Informacija o poteku projekta SME Connect Plus (Interreg SI-AT 2014 - 2020), nadaljnje aktivnosti in vstop na tuje trge - Daniela Žagar, direktorica OOZ Kranj
12:45 - 13:00 Predstavitev SDGZ in njihova vloga pri poslovanju z Italijo - Andrej Šik, direktor SDGZ

13:00 Kosilo

Varnost za internacionalizacijo

Internet je nevarno mesto, saj napadalci neprestano  spreminjajo svoje taktike; če so bili bili dve leti nazaj ena glavnih nevarnosti, ki so prežale na nič hudega sluteče uporabnike kriptovirusi, so danes bolj v ospredju razne prevare: od nigerijskih, ljubezenskih, do direktorskih. Pogledali bomo, kateri so najbolj učinkoviti ukrepi, s katerimi pred takšnimi prevarami zaščitimo sebe in našo organizacijo.

 

Gašper Bregar

 

Uroš Gunčar

DNA in digitalizacija v podjetju

Veliko večino podjetij čaka digitalna transformacija, ki bo za vsako podjetje izgledala drugače. V splošnem lahko digitalno transformacijo opredelimo kot integracijo digitalne tehnologije v vse pore delovanja organizacije, kar pomeni temeljne spremembe v delovanju podjetja in kako svoje storitve posreduje strankam. DNA lahko s svojo povezovalno funkcijo pomembno pripomore na poti k digitalizacije podjetja.

Samoocena po EFQM v DNA

Na podlagi več kot 20 let izkušenj smo v DNA razvili nov modul za IT podporo izvajanju samoocene in ocene po modelu EFQM. Osnovni namen je ugotoviti, kaj so prednosti organizacije in kaj priložnosti za njeno napredovanje na poti k odličnosti. Modul je v celoti integriran z ostalimi moduli DNA npr. akcijami in projekti, skozi katere lahko podjetje izvaja priložnosti za spremembe ugotovljene skozi samooceno oz. oceno po EFQM.

Informacija o poteku projekta SME Connect Plus (Interreg SI-AT 2014 - 2020), nadaljnje aktivnosti in vstop na tuje trge

Predstavljene bodo glavne točke dosedanjih aktivnosti projekta Connect SME Plus in plan bodočih aktivnosti. Navzočim bodo predstavljene možnosti vključitve zainteresiranih podjetij (vključenih in nevključenih v projekt) v različne oblike sodelovanja in dogodkov projekta Connect SME Plus, npr. B2B srečanja, izvozna srečanja, predavanja na temo internacionalizacije, srečanja s podjetji iz pobratenih mest ...

 

Daniela Žagar
V okviru projekta Connect SME Plus bo organizirano tudi poslovno srečanje namenjeno mreženju, spoznavanju dobrih praks s področja internacionalizacije in omogočanju iskanja pravih partnerskih povezav med avstrijskimi in slovenskimi podjetji.

Kje?