Nova KBM

Nova KBM – uvajanje ISO 9001 standardov. Osnova so bili izbrani kazalniki uspešnosti in stalne izboljšave. V drugem delu projekta je bila rdeča nit visoka motivacija zaposlenih in tekmovanje med bančnimi enotami. 10 let kasneje skupaj z Hermes Softlabom izveden tudi projekt dokumentiranja poslovnih procesov za celotno banko.

2.

največja banka
v Sloveniji