Predstavitev

Nets logo

Nets d.o.o. je podjetje za poslovno svetovanje in usposabljanje na področjih poslovnega svetovanja (procesni pristop, model odličnosti EFQM, prenova poslovnega modela), IT podpore poslovnim procesom (DNA) in kreativnemu reševanju problemov ter inoviranju (sistem Simplex).V sodelovanju s partnerji lahko področje delovanja poglobimo in/ali učinkovito podpremo tudi večje projekte.

Način dela

Večina dela je v obliki projektov, ki jih načrtujemo skupaj s strankami, tako na področju svetovanja kot uvajanja DNA. Izvajamo tudi samostojna usposabljanja (seminarji in delavnice).

Poslanstvo

Razvijati učinkovite rešitve za poslovanje organizacij ob upoštevanju naravnih zakonitosti. Ob tem pa razumeti stranko in zanjo ustvarjati dodano vrednost.

Razumeti pomeni izhajati iz njenega stanja in prilagoditi uporabo metod stranki ter iskati sinergijo med različnimi interesnimi skupinami, ki so pomembne za stranko. Dodana vrednost pa, da se osredotočamo na pomembne stvari, kar se pokaže v boljših poslovnih rezultatih stranke.

Vizija

Postati podjetje z najmočnejšo IKT podporo poslovnim procesom v Sloveniji in priznani v Evropi ter širše. Slediti motu »Živeti s procesi« in biti znani po učinkovitih rešitvah, ki delujejo v praksi.

Vrednote

Naše ključne vrednote so:

  • Znanje – stalno vlaganje v znanje (inovativno) in lasten razvoj;
  • Zaupanje – delo opravimo strokovno, pošteno in pravočasno;
  • Sodelovanje in medsebojno spoštovanje – med zaposlenimi, s strankami in s partnerji;
  • Vztrajnost – uspeh je tek na dolge proge, ob uspešnem premagovanju ovir.

Mejniki

1994

Delujemo že od ustanovitve podjetja, leta 1994. Začetna storitev je bila predvsem svetovanje na področju ISO 9000 serije standardov (doma in v tujini) ter coaching (tujina). V naslednjih 10 letih je osrednjo vlogo dobil procesni pristop (6 stebrov procesnega pristopa). Izvedena vrsta pomembnih domačih in mednarodnih projektov. Stranke NKBM, Kemofarmacija, Intereuropa, …., IKEA, FCI, AREVA, …

1998

Pomemben mejnik predstavlja leto 1998, ko je Slovenija pričela s Priznanjem Republike Slovenije za poslovno odličnost PRSPO in smo razširili ponudbo storitev na področje modela odličnosti EFQM. Mag. Uroš Gunčar je od samega začetka vodilni ocenjevalec za model odličnosti. Do danes izvedel preko 20 ocenjevanj (Hermes Softlab, ETI Izlake, Mercator, …, Elektro Gorenjska, Europlakat) in pomagal vrsti znanih podjetij v Sloveniji pri samooceni po modelu EFQM.

1999

Leta 1999 smo skupaj z TRIS-a razvili aplikacijo TrinetQ – podpora obvladovanju procesov in dokumentacije v podjetju (delovala je v Lotus Notes okolju). Nadaljevanje je bila spletna aplikacija BiArt razvita v sodelovanju z ERANOV-o.

2005

Leta 2005 je mag. Uroš Gunčar postal evropski ocenjevalec. Do danes izvedenih 8 mednarodnih ocenjevanj (Euskalit, EST, Dubai Port World, Ril Hazira, Slovaško Finančno ministrstvo, …).

2008

Leta 2008 smo pridobili licenco za trenerja za sistem Simplex (kreativno reševanje problemov).

2010

Od leta 2010 je mag. Uroš Gunčar nosilec dveh licenc za seminarje v okviru EFQM. Nič več »one man band« z mnogimi povezavami navzven. Leta 2010 zaposlitev prvega programerja. Do leta 2013 še štirje zaposleni: najprej Janez Gunčar in Gašper Bregar ter nekaj kasneje Barbara Gunčar in Uroš Vonta.

2011

Pomembno leto v razvoju IT podpore procesnemu pristopu, ISO standardom in modelu EFQM – razvili povsem novo spletno aplikacijo DNA – plod znanja zaposlenih v NETS.

2013

Izid novi verzij DNA z novimi moduli in funkcionalnostmi (knjižnica, tveganja, modeli, CRM, poročila, predlogi, …) in številnimi izboljšavami (procesi so postali »živi«, naravna povezanost med sestavnimi elementi še ojačana z veliko samodejnosti).

2014

Na začetku leta imamo 20 delujočih inštalacij DNA. 20 letnica obstoja podjetja NETS d.o.o.. Prišli smo v nove poslovne prostore v obrtni coni Šenčur. Uvedena mobilnost DNA.

Tekom številnih projektov (preko 100 tako doma kot v tujini) in spremljanja razvoja poslovnih modelov, smo poglobili naše znanje in izbrusili pristope pri svetovanju na področju uvajanja procesnega pristopa, modelu odličnosti EFQM in prenovi poslovnega modela organizacije. Na drugi strani pa imamo poglobljeno znanje tudi iz IT področja (arhitektura aplikacije, podatkovne baze, programiranje). Oboje je uspešna zmes, ki jo s pridom uporabljamo pri razvijanju DNA in projektih pri strankah.