Poslovni model – vrednostna inovacija

Poslovni model – vrednostna inovacija

Pomoč pri vzpostavitvi poslovnega modela z vrednostno inovacijo.

Inovacija poslovnega modela je usklajena z uporabnostjo, ceno in stroški (istočasno ugoden vpliv na kupce in na sestavo stroškov). Vsako podjetje lahko izdela svoj poslovni model, ki vključuje tehnologijo, storitve, proizvode, kadre, procese, … tako, da se loči od konkurence, kar lahko naredi poslovanje dolgoročno uspešno.

poslovni-model

Hkratno prizadevanje za diferenciacijo in nizke stroške.