ISO standardi

Pomagamo pri vzpostavitvi sistema poslovanja skladnega z izbranim ISO standardom (9001, 14001, …). Ob tem smo usmerjeni predvsem v poslovanje z manj dokumentacije in podvajanja, kar je pogosto težava v sistemih ISO » Mnoga podjetja so prenehala z uporabo ISO standarda zaradi velike količine administracije, zaradi dragih zunanjih presoj in zaradi premalo dodane vrednosti, ki jo z vpeljavo standardov dobijo. Mi ponujamo pristop s podporo naše aplikacije DNA, kjer brez težav vzpostavite izbrani sistem z malo administriranja. Naša prednost je, da se boste z našo podporo osredotočili na doseganje poslovnih ciljev in ne na sistem sam, ki marsikje celo ovira delo. Standarde boste uporabili v svojo korist, namesto, da se jim prilagajate.

Obenem standarde nadgradimo z elementi modela EFQM. Vpeljevanje RADAR-ja in način presoje, kjer so v ospredju prednosti organizacije in dobre prakse, ne zgolj odkrivanje napak.

radar