Novice

Ustanovitev združenja CMNET

Osem svetovalnih organizacij se je povezalo v združenje CMNET (Change Management Network) z namenom doseganja kritične mase znanja za večje projekte in enotnega nastopa najprej doma in nato v tujini.…
Več

Delavnice za prijavitelje za nagrado PRSPO 2011

V okviru javnega razpisa za zbiranje vlog za državno nagrado za odličnost – PRSPO 2011 so bile uspešno izvedene tudi tri praktične delavnice z naslovom NOVOSTI MODELA ODLIČNOSTI EFQM 2010…
Več

Usposabljanje za ocenjevalce PRSPO o novostih modela EFQM 2010 in Approach 2005+

Marca in aprila 2011 je bilo za potrebe prilagoditve novostim v okviru ocenjevanja za državno nagrado za poslovno odličnost PRSPO 2011 izvedenih 5 delavnic usposabljanj za ocenjevalce po evropskem modelu…
Več

Licence za EFQM TAW v Bruslju

Že v decembru 2009 smo bili na usposabljanju za model EFQM 2010. Tako usposabljanje so dolžni opraviti vsi evropski ocenjevalci. V decembru 2010 pa smo se udeležili EFQM TAW course…
Več

Ocenjevanje Recognize for Excellence (R4E) po pristopu 2005+

Uroš Gunčar tokrat v ekipi evropskih ocenjevalcev, ki je izvedla ocenjevanje Recognize for Excellence (R4E) po pristopu 2005+. Ministrstvo za Finance Republike Slovaške (MF SR). MF SR se je podalo…
Več