Dan NETS 2021

DanNets2021

Uspešno smo zaključili 8. Dan NETS.

Partner dogodka je bil SPIRIT Slovenija, javna agencija.

dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija


Pozdrav udeležencev dogodka

mag. Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

CvetoUrsic 


Digitalizacija skozi celovit pristop

mag. Uroš Gunčar, NETS d.o.o.

Uroš Gunčar nam je predstavil digitalizacijo skozi celovit pristop. Pojasnil je pomen in prednosti učinkovite digitalizacije in digitalna transformacija, predstavil prednost celovite slike procesov, ter celoten pristop podkrepil s primeri.

 


Predstavitev novosti v DNA

Janez Gunčar, NETS d.o.o.

JanezGuncar

Od zadnjega dneva NETS smo izdali nekaj novih verzij in s tem našo aplikacijo še dodatno izboljšali.
Janez Gunčar je predstavil številne izboljšave in novosti, ki so nastale v zadnjem letu:

  • na namizju aplikacije lahko spremljamo tok dogodkov
  • dokumentacijo lahko podpremo s predlogami
  • kot dokument lahko pripnemo video
  • izboljšan način dela s seznanjenostjo na dokumentih
  • nov izris procesov BPMN.iO
  • prikaz zgodovine sprememb
  • novosti na vprašalnikih
  • novosti na tveganjih

 


Okrogla miza – odličnost in digitalizacija

dr. Aleksander Zadel, Lucija Sajevec, dr. Tomaž Kostanjevec, mag. Uroš Gunčar, Nenad Šutanovac, mag. Boris Sovič (na daljavo)

okrogla_miza

Na okrogli mizi, ki jo je povezoval dr. Aleksander Zadel, so se udeleženci pogovarjali o odličnosti in digitalizaciji.

     

   

      


Predstavitev delovanja KOC AS

Aleksander Ključevšek, KOC AS/NETS

KOC_Aleksander

V KOC AS smo v preteklem letu s skupnimi močmi  reševali izzive, saj je bilo zaradi epidemije izvajanje usposabljanja v živo pogosto nemogoče. Kljub temu smo predvsem na račun uporabe digitalnih orodij uspeli že preseči nekatere cilje, npr. št. vključitev. Projektna pisarna je organizirala 7 skupnih usposabljanj – vključno z Dnevom NETS, ki so naslavljala kompetence, po katerih je bilo med našimi partnerji največ povpraševanja v tem obdobju – digitalizacija, delovne razmere in sočutna komunikacija. Partnerji KOC AS so to leto na dobri poti, da kljub epidemiji porabimo večino dodeljenih sredstev.


Predstavitev načina dela samoocen po modelu EFQM in predstavitev samoocen domov starejših

Dom upokojencev Idrija – Urška Močnik

UrskaMocnik

 

Dom starejših občanov Krško – Nuša Masnik

NusaMasnik

 

Dom dr. Janka Benedika Radovljica – Alen Gril

AlenGril

 

DEOS – Dino Černivec

Preko video povezave se je z nami povezal tudi Miha Kranjc, direktor DEOS-a. 

 


Predstavitev vpeljave ISO standarda v dom starejših

Dom upokojencev Domžale – Nataša Založnik

MajaZalokar

 


Digitalizacija in izziv v organizacijah, ki jih je potrebno pri delu z ljudmi skozi procese digitalne transformacije reševati

dr. Aleksander Zadel

AleksanderZadel

Aleksander Zadel je povedal, kako digitalizacija lahko vpliva na ljudi,  kako ljudje doživljamo spremembe in kako jih na ljudem prijazen in učinkovit način vpeljati v organizacijo. Pojasnil nam je tudi izvor negativnih občutkov ob soočanju s spremembami ter različen pogled na delo in življenje različnih generacij.

 


Vključevanje tehnološke dokumentacije

Uroš Vonta, NETS d.o.o.

UrosVonta

Uroš Vonta je predstavil eno od ključnih novosti v DNA in sicer nadgradnjo procesov. S to novostjo je sedaj mogoče tehnološko dokumentacijo s pomočjo DNA voditi na enostaven način. Tehnološka dokumentacija je sicer sestavljena iz treh dokumentov (izrisan proces, kontrolni plan in FMEA analiza), ki jih je načeloma potrebno obvladovati ločeno. V DNA pa so sedaj vsi trije dokumenti tehnološke dokumentacije zajeti v enem izrisanem DNA procesu. Že prej je bilo v DNA mogoče za vsako opraviloopredeliti vse izvajalce opravila, kratka navodila, oceniti tveganja, pripeti poljubno število povezav… Zdaj pa je na opravilu možno dodati tudi karakteristike opravila, uporabljene naprave/orodja, merilne tehnike, velikost vzorca in frekvenco preverjanja vzorcev itd. V veliko pomoč so različice procesa, saj lahko za veliko skupino izdelkov, ki gredo čez isti proces procese organiziramo v glavni proces in različice (za posamezne izdelke). S tem je omogočeno, da popišemo/uredimo glavni proces, spremembe pa se samodejno odrazijo na vseh različicah tega procesa, namesto da bi morali ročno popravljati vsako verzijo procesa posebej. S tem podjetja prihranijo ogromno časa za urejanje tehnološke dokumentacije.

 


Priznanja

Priznanja za podjetja za NETS odličnost – BASIC so prejela podjetja:

 

 

delavnica2020

 

 

delavnica1skupina

 

 

delavnica2skupina

 

Priznanja za podjetja za NETS odličnost – ADVANCED so prejela podjetja:

 

amzs

 

El.Gor.

 

el.MB

 

salus

 

skupinaAdvanced

 

 

Priznanje za najbolj razširjeno uporabo aplikacije DNA je prejelo podjetje:

ADRIA TEHNIKA d.o.o.

adria_tehnika