Dan NETS 2016

Foto_0066

Začelo se je z deževnim jutrom ter pesmijo Toneta Pavčka in končalo s sončnim pogledom na Blejski grad.

Po uvodnem pozdravu s strani Uroša Gunčarja sta član uprave Elektro Maribor Silvo Ropoša in njegov sodelavec Timotej Čelofiga predstavila tveganja v DNA 1 in izzive na katere naj bi na tem področju odgovoril DNA 2.0

Silvo Ropoša, Elektro Maribor

Silvo Ropoša, Elektro Maribor

Timotej Čelofiga, Elektro Maribor

Timotej Čelofiga, Elektro Maribor

Kot je bilo nakazano že s Pavčkovo pesmijo Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, smo tudi mi vztrajali pri razvoju DNA 2.0, ki je sedaj tik pred izidom (manjka samo še nekaj testiranja in odprave napak).

Gašper Bregar

Gašper Bregar

Zaposleni NETS, Janez Gunčar, Gašper Bregar in Uroš Vonta so skupaj predstavili nekaj novosti DNA 2.

Janez Gunčar

Janez Gunčar

Na koncu je Uroš Gunčar predstavil še prenovljena tveganja, ki zajemajo obvladovanje tveganj iz vseh vidikov (finančni, procesni, okoljski, zakonodajni, varnost in zdravje pri delu in drugi) in so še bolj povezana s procesi kot v DNA 1.

Ko imate pokrite procese in tveganja, je potrebno dodati še kazalnike uspešnosti. Graditev kock s podatki in možnost graditve kazalnikov ter njihovega prikaza, so kot pomemben del novosti v DNA 2, kar je predstavil Klemen Kovačič iz ResEvo (poslovni partner NETS).

Klemen Kovačič, ResEvo

Klemen Kovačič, ResEvo

Letos sta bila na PRSPO dva finalista Elektro Maribor d.d. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o., oba sta stranki podjetja NETS. Direktor Žal Robert Martinčič je predstavil njihovo pot skozi samooceno po EFQM, do ocenjevanja v okviru PRSPO in podelitve priznanja za PRSPO.

mag. Robert Martinčič, ŽALE

mag. Robert Martinčič, ŽALE

Priznanja svojim zvestim strankam DNA podeljuje tudi podjetje NETS in to v dveh kategorijah. Prva je priznanje za najaktivnejšega uporabnika DNA. Letos smo podelili tri priznanja saj je število uporabnikov že več tisoč. Najaktivnejši uporabniki so bili trije: Marija Zabukovec (JP VODOVOD-KANALIZACIJA), Nina Hostnik (Mlekarna Celeia) in Timotej Čelofiga (Elektro Maribor)

Timotej Čelofiga, Elektro Maribor

Timotej Čelofiga, Elektro Maribor

 

Nina Hostnik, Mlekarna Celeia

Nina Hostnik, Mlekarna Celeia

 

V imenu Marije Zabukovec iz JP VODOVOD-KANALIZACIJA, je priznanje prevzela Nuša Peklaj

V imenu Marije Zabukovec iz JP VODOVOD-KANALIZACIJA, je priznanje prevzela Nuša Peklaj

Druga kategorija pa je priznanje za Naj podjetje DNA, kar pomeni največji delež aktivnih uporabnikov DNA v kombinaciji z najvišjo povprečno uporabo DNA v obdobju enega leta (od lanskega dogodka NETS do letošnjega). Priznanje in Gorenjko velikanko sta dobili Kemofarmacija d.d. in JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana.

V imenu Kemofarmacije sta priznanje prevzela Jasna Požek in Zoran Lemut

V imenu Kemofarmacije sta priznanje prevzela Jasna Požek in Zoran Lemut

 

V imenu JP VODOVOD-KANALIZACIJA sta priznanje prevzela Boris Ulčar in Nuša Peklaj

V imenu JP VODOVOD-KANALIZACIJA sta priznanje prevzela Boris Ulčar in Nuša Peklaj

Vsem nastopajočim in udeležencem se zahvaljujemo, da so prispevali k prijetnemu srečanju ob dnevu NETS.

Utrinke z dogodka, si lahko ogledate v spodnji galeriji.