Rezervirajte svoje mesto že danes

Rok za skladnost z uredbo GDPR se nezadržno bliža. Ali vam bo uspelo sezname podatkov uskladiti z zahtevami nove uredbe?

četrtek, 10. maj 2018, Rikli Balance Hotel (ex Hotel Golf), Bled

DAN NETS 2018: GDPR

ko procesi oživijo
DNA

Procesni pristop

Procesni pristop omogoča preseganja oddelčne organiziranosti, boljšo komunikacijo, racionalizacije, pogled preko meja podjetja ter vrsto izboljšav.

DNA

Z DNA obvladujete vse procese, navodila, sestanke, akcije, ki jih potrebujete za vaše poslovanje.

Simplex

Ob uporabi sistema Simplex se je za več kot 50% povečala učinkovitost že znanih metod za izboljševanje kot sta šest sigma in lean.

No image has been set yet, edit the module to set one.

Appear On the Front Page of Google!

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings — even when it comes to highly competitive keywords.

Connect with pre-qualified customers

Save time and money

Rely on an experienced and knowledgeable team

Full Service Digital Marketing Agency

Search Engine & Social Media Optimization Experts

No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.
No image has been set yet, edit the module to set one.

Maximize your presence on search engine results pages on a local scale.

Google Maps Optimization is an important part of any successful local marketing strategy.

Link building is and will continue to be a tremendously important component of Search Engine Optimization (SEO).

Paid listings on Google AdWords and Microsoft AdCenter can help you reach new customers.

Our team specializes in affordable web design and e-commerce.

Custom email templates that speak to your customers and resonate with your brand.