ko procesi oživijo
DNA

Odlični se povezujejo

Programski paket DNA je namenjen informacijski podpori za vodenje. DNA je centralna vstopna točka v podjetju in povezuje znanje, organiziranost podjetja ter operativno vodenje. Z DNA na enostaven, učinkovit in pregleden način obvladujete vse procese, navodila, sestanke, akcije, tveganja, ki jih potrebujete za vaše poslovanje.

Živeti s procesi

Dokumentiranje poslovnih procesov v več nivojih in njihovo medsebojno povezovanje še nikoli ni bilo tako enostavno in pregledno. Z DNA lahko na preprost način povežete poslovne procese z dokumentacijo organizacije, naj bo to dokumentacija raznih ISO standardov, GDP ali GMP dokumenti ali katerakoli druga navodila, pogodbe ali obrazci. Vsi poslovni procesi se rišejo po svetovno priznanem standardu BPMN 2.0, kar pomeni, da ga bodo razumeli prav vsi.

Poenotite pogled na svoje poslovanje - uporabite vso moč DNA in čimprej z njegovo pomočjo opredelite svoje poslovne procese.

Najboljši učinkovito obvladujejo dokumente

DNA je učinkovit sistem za elektronsko upravljanje z dokumenti. Omogoča nadzor skozi celoten življenjski cikel dokumenta od njegovega nastanka do arhiviranja. DNA ima vgrajeno varnostno politiko, ki jo je možno nastavljati tudi na posameznem dokumentu ter omogoča hitro in enostavno iskanje dokumentov. Obvladovanje dokumentov DNA v celoti ustreza tudi zahtevam standardov kot so ISO9001, ISO14001, ISO27001, ...

Tveganja so naš vsakdan

Tveganje je sestavni del življenja, tako za posameznika kot za podjetje. Le prava zaznava oziroma ravnanje s tveganjem nam lahko pomaga pri njegovem obvladovanju in upravljanju. Podjetja se tako pri delovanju srečujejo z različnimi oblikami tveganj v različnih delih ter času svojega poslovanja. Najbolj prepoznavna so finančna (neplačila, izguba trga, konkurenca,…). Ker so se podjetja začela vse bolj zavedati tveganj, se tudi bolj ali manj ustrezno branijo pred njimi. DNA ponuja izvrstni modul za obvladovanje ter oceno tveganj.

Najboljši svoja tveganja obvladujejo. Z DNA lahko tveganja obvladujete tam, kjer se pojavijo - v procesih.

Ali veste kaj ste se dogovorili na zadnjem sestanku?

Da ne boste nikoli pozabili, kaj ste se dogovorili na sestanku, DNA omogoča pripravo, sklic in vodenje sestanka. Sestanek enostavno pripravimo, pošljemo vabila udeležencem sestanka in pripravimo dnevni red. Omogoča tudi izvajanje akcij pred, med in po sestanku. Med sestankom nam omogoča pisanje zapisnika, ki ga lahko po zaključku enostavno pošljemo vsem udeležencem sestanka. Po sestanku in na naslednjih sestankih DNA sam spremlja realizacijo dogovorjenih akcij.

Najboljši vodje svojih zaposlenih ne kličejo vsakih pet minut

S spletno aplikacijo DNA lahko ustvarjate, pregledujete, sodelujete v različnih dejavnostih, nalogah, ukrepih, izboljšavah. Vse te dejavnosti smo v DNA poimenovali akcije. Akcije smo dopolnili tudi s predlogi, tako da lahko zaposleni dodajajo svoje predloge za izboljšanje dela v organizaciji. Ker najboljši vodje uporabljajo DNA, vedno vedo, kaj morajo zaposleni še narediti, kje potrebujejo nekaj pomoči in katere naloge zaposlenih tečejo po planih.

Najboljši dobijo pravo informacijo ob pravem trenutku.

DNA z veseljem uporabljajo tudi

Znamo še veliko več

pišite nam še danes na resitve@nets.si in skupaj bomo našli najbolj učinkovito rešitev za vas